Tytuł


Humanicana

Humanicana

„Humanicana” w reżyserii i wykonaniu Katarzyny Pawłowskiej i Macieja Adamczyka to najnowszy spektakl Teatru Porywacze Ciał, którego premiera odbyła się 16 czerwca 2017 roku podczas Malta Festiwal w Poznaniu.

Entuzjastycznie przyjęta przez publiczność „Humanicana” w skromnej formie opowiada o sprawach najważniejszych i zadaje Widzowi pytania, na które tylko w Teatrze Porywacze Ciał jest miejsce. Brutalność miesza się z delikatnością, a troska o losy świata z marzeniami o ucieczce w miejsca, które trudno znaleźć na mapach. Spektakl stawia też rolę widza z zupełnie nowym, zaskakującym świetle. W jakim? To trzeba sprawdzić samemu oglądając „Humanicanę” Spektakl otrzymał Nagrodę Młodych podczas Festiwalu Zderzenie Teatrów w Kłodzku w listopadzie 2017roku.

„Katarzyna Pawłowska i Maciej Adamczyk od niemal ćwierćwiecza uczą nas, na czym polega gra w teatr, uświadamiają nam, co to jest obecność sceniczna –pozbawiona mało już dziś przekonującej konieczności dzielenia teatralnego świata na realność i fikcję. Dają nam do zrozumienia, że teatr można robić z niczego i że teatr to zdarzenie – jednorazowe, wyjątkowe, unikalne spotkanie z nimi, które się już nigdy nie powtórzy, nawet jeśli oparte jest na jakimś scenariuszu. Opowiadają nam przy okazji o sobie, o świecie, o nas samych tkwiących wraz z nimi w tej samej rzeczywistości spektaklu – zdarzenia – spotkania, no i po uszy zanurzonych, podobnie jak oni, w rzeczywistości istniejącej poza teatralnymi murami.” Juliusz Tyszka teatralny.pl

Teatr Porywacze Ciał istnieje od 1992 roku. Tworzą go absolwenci wrocławskiej PWST – Katarzyna Pawłowska i Maciej Adamczyk – zawodowi aktorzy, którzy w swojej prywatnej scenie pełnią również funkcję dramaturgów i reżyserów. Teatr współpracuje z muzykami, plastykami, filmowcami oraz artystami z innych dziedzin sztuki.

Katarzyna Pawłowska i Maciej Adamczyk tworzą spektakle autorskie i bardzo różnorodne –salowe, plenerowe, muzyczne, monodramy, akcje jednorazowe, wystąpienia i działania na styku teatru i sztuki performance – wszystkie one mają wspólną cechę: są wypowiedziami autonomicznymi i totalnymi. W spektaklach twórcy testują różne formy i konwencje, wykorzystują stylistykę wodewilu, kabaretu i happeningu, balansując między bezpośredniością psychodramy a dystansem metafory. Posługują się strategią parodii i pastiszu, używają znaków i symboli kultury współczesnej, zestawiają teksty literackie z wulgaryzmami, arcydzieła z kiczem. Tworząc w swoich przedstawieniach nastrój prowokacji myślowej, językowej i formalnej, tropią „mitologie codzienne”, które wytworzyło i wciąż na nowo tworzy współczesne społeczeństwo. Swoimi działaniami dają wyraz istnienia kultury karnawałowej, którą cechuje pluralizm przekonań, stylów życia, form zachowań i zarazem zachwiania uniwersalnych wartości. Pokazują człowieka współczesnego, którego tworzą zdegradowane mity i popęd, człowieka o zachwianej tożsamości. W swoich spektaklach twórcy mierzą się z mitami pop kultury, kpią z nich, przedrzeźniają je, a jednocześnie pokazują jak dalece są przez nie ukształtowani. To współcześni manieryści, którym nieobca jest postawa ironistów, prowokatorów i ekscentryków.

Teatr Porywacze Ciał prezentował swoje spektakle na wszystkich ważniejszych festiwalach teatralnych w Polsce, a także w Niemczech, Holandii, Czechach, Słowacji, Słowenii, Chorwacji, Wielkiej Brytanii, Austrii i Kanadzie.

 

Katarzyna Pawłowska i Maciej Adamczyk są laureatami wielu prestiżowych nagród teatralnych: W 1997 roku Teatr otrzymał Medal Młodej Sztuki za „Twórcza pasję”. Spektakl „I LOVE YOU” otrzymał I nagrodę na festiwalu Pobocza Teatru w Toruniu (1996), oraz podczas Łódzkich Spotkań Teatralnych (1996). Spektakl „MINIMAL” otrzymał I nagrodę w Łodzi i nagrodę promocyjną na festiwalu Kontrapunkt (1998). Spektakl „TECHNOLOGIA SUKCESU” otrzymał nagrodę promocyjną i nagrodę dziennikarzy na festiwalu Kontrapunkt (1999). Na tym samym festiwalu rok później spektakl „VOL. 7” otrzymał nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za najlepszy spektakl, a w 2002 nagrodę Towarzystwa Przyjaciół Szczecina zdobyło przedstawienie „TEST”. Za rolę w spektaklu „TAJEMNICA wg GOMBROWICZA” Maciej Adamczyk otrzymał nagrody aktorskie na festiwalu Kontrapunkt w 2006 oraz na Międzynarodowym Festiwalu Gombrowiczowskim w Radomiu. W 2007 roku spektakl „VERY” wygrał Ogólnopolski Przegląd Monodramu Współczesnego w Warszawie, co w roku 2012 powtórzył monodram „ZAPIS AUTOMATYCZNY”, a w roku 2016 monodram Katarzyny Pawłowskiej pt: „PIĘKNIE ŁADNIE” otrzymał na tym festiwalu wyróżnienie. W listopadzie 2017 roku spektakl Humanicana” otrzymał Nagrodę Młodych podczas Festiwalu Zderzenie Teatrów w Kłodzku.

Proponujemy również


Zapraszamy 19 maja na gościnny spektakl Komuny Warszawa pt. „Ośrodek wypoczynkowy” w reżyserii…